Offentliggjøring av døsfallet i sosiale medier

Stadig oftere opplever familie og venner til avdøde å bli kjent med dødsfallet via andres statuser i sosiale medier før de har fått beskjed. Vi anbefaler pårørende om å varsle familie og de nærmeste før man går ut med melding om dette i sosiale medier. 

Begravlese eller bisettelse?

En begravelse er en seremoni som avsluttes med at avdødes båre blir fulgt til gravstedet der seremonien avsluttes. Ved en bisettelse er det også en seremoni, som i en begravelse, men seremonien avsluttes med at avdødes båre sendes med begravelsesbyrået til et krematorium. Urnen settes ned ved et senere tidspunkt. (Kremasjon kan skje med mindre det var kjent at det var i strid med avdødes ønske.)

Gangen i en begravelse:

1. Eventuelt inngangsmusikk av organist (starter ca. 20 min. før seremonien begynner)
2. Klokkene ringer, og presten kommer frem for å håndhilse på de nærmeste pårørende
3. Preludium av organisten, eventuelt solist
4. 1. salme
5. Hilsen og bønn
6. Minnetale
7. Kransepåleggelse og opplesing av blomsterhilsener
8. Tekstlesing
9. 2. salme
10. Andakt
11. 3. salme
12. Eventuelt solistinnslag
13. Båren blir båret ut av seks personer fra familie/venner under postludium
14. Kisten settes på bårevogn ved foten av kirketrappen og føres ned til graven av de som bærer. (I Holmen kirke og Eggedal kirke er det bårevogn, men det er det ikke i Solumsmoen kapell) 
15. Kirkeklokkene "klemter" når gravfølget er på vei til gravstedet

Ved ankomst graven:
1. 1. vers av 4. salme
2. Tekstlesing
3. Bønn
4. Jordpåkastelse
5. Velsignelse
6. Siste vers(ene) av 4. salme

7. Klokkene ringer 3 x 3 slag
8. Kondolanser til pårørende. (Om kondolanser ikke er ønskelig, kan man skrive dette i dødsannonsen.)
9. Kisten blir stående på gravstedet til gravfølget har forlatt kirkegården 

Gangen i en bisettelse:

1. Eventuelt inngangsmusikk av organist (starter ca. 20 min. før seremonien begynner)
2. Klokkene ringer, og presten kommer frem for å håndhilse på de nærmeste pårørende
3. Preludium av organisten, eventuelt solist
4. 1. salme
5. Hilsen og bønn
6. Minnetale
7. Kransepåleggelse og opplesing av blomsterhilsener
8. Tekstlesing
9. 2. salme
10. Andakt
11. 
Tekstlesing
12. Bønn
13. Jordpåkastelse
14. Velsignelse
15. Klokkene ringer 3x3 slag
16. 3. salme
17. Eventuelt solistinnslag
18. Båren blir båret ut av seks personer fra familie/venner under postludium
19. Kirkeklokkene "klemter"
20. Gravfølget ankommer bårebilen og kisten settes inn i bilen
21. Bilen kjører sakte avgårde etter kort tid. Blomster fra de nærmeste følger med båren til krematoriet. Resten av blomstene bæres gjerne ned til gravstedet.
22. Kondolander til pårørende. (Om kondolanser ikke er ønskelig, kan man skrive dette i dødsannonsen.)
23. Urnen kommer normalt tilbake til kirkegården 2 - 3 uker etter bisettelsen. Kirkekontoret tar da kontakt med pårørende for avtale om urnenedsettelse på gravstedet.

Gravsted

Gammel grav: Gamle familiegraver blir gjerne brukt i generasjoner. Fredningstiden på en grav er 30 år på Holmen kirkegård og 20 år på Solumsmoen kirkegård og Eggedal kirkegård. Graven kan brukes som kistegrav når fredningstiden er over. Ved kremasjon kan imidlertid urne settes ned på gravstedet selv om fredningstiden ikke er utløpt. Man kan sette ned inntil fire urner i en kistegrav i Sigdal kommune. For å benytte en eksistrende familiegrav, må fester av gravstedet gi skriftlig tillatelse. Er pårørende usikker på hvem som har festeansvar så er vi behjelpelig med å finne ut av dette. Her kan man lese Lovdatas kapittel om feste av grav og gravminner.

Ny grav: Hvis man ikke har en familiegrav eller ønsker å benytte den, kan man opprette et nytt gravsted. Ved behov oppretter man en grav med ledig grav ved siden av, en såkalt dobbeltgrav. Man betaler da kun festeavgift for den ledige graven (kirkekontoret sender brev med krav om festeavgift for 10 år av gangen). For graver som er i bruk betaler man ikke noe i fredningstiden.

Annonse

For å kunngjøre dødsfallet, setter man inn en annonse i en eller flere aviser. Dette hjelper vi pårørende med - både utforming og innsending. Om pårørende ønsker at begravelsen skal foregå i stillhet, kan man sette inn dødsannonsen etter at begravelsen har funnet sted. I en døsannonse kan man ha med et sorgvers, se forslag til sorgvers her: Sorgvers til annonse.pdf

Hvem får melding om døsfallet og hvem bør varsles?

Disse offent­lige kontorene får normalt melding om dødsfallet uten at pårørende må melde i fra; NAV (Folke­re­gis­teret og Trygde­kon­toret), Tingrett (vi hjelper til med første melding til Tingretten, men pårørende må selv henvende seg til Tingretten for videre informasjon. Dette kan man normalt vente med til etter at begravelsen har funnet sted.),

Begravelsesbyrået varsler Kirkekontoret (kirke­gård, kirke­verge, organist og prest).

Pårørende må varsle disse instansene om dødsfallet: Arbeidsgiver, fagforening, pensjonskassen, posten, bank, forsik­rings­sel­skap, boligselskap, utleier, biltilsynet, strømleverandør, nettleverandør, kabel-TV-selskap, telefonselskap, fastlege, tannlege, hjelpemiddelsentralen, avisabonnement og andre instanser avdøde er registrert hos.

Avdødes digitale liv

I dag har de fleste en konto i sosiale medier. Kanskje den avdøde har uttrykket seg via en blogg eller en Facebook-side. Om pårørende ønsker å få fjernet dette, kan de få hjelp via tjenester som slettmeg.no. Når Facebook får melding om et dødsfall blir den avdødes profil gjort om til en minneside, men man kan også be Facebook om å slette avdødes profil om man kan vise til en dødsattest. Om man ikke kan bekrefte et dødsfall med en dødsattest, vil avdødes profil være en "fryst" profilside på Facebook - det som avdøde la ut før han/hun døde vil være tilgjengelig, men det er kun Facebook-venner av avdøde som ser dette og som kan legge igjen kommentarer. Profilen vil ikke være offentlig eller kunne brukes i kommersiell sammenheng på Facebook.